I den seneste tid har der været nogle episoder, hvor SKAT i forbindelse med aktioner har konstateret, at prøveskilte er anvendt i strid med reglerne.

Som konsekvens heraf er køretøjerne i nogle tilfælde blevet beslaglagt, og ejeren er blevet afkrævet registreringsafgift. Der er eksempler på opkrævning af registreringsafgift på helt op til 1,2 mio. kr.

SKAT skal derfor her præcisere reglerne for brug af prøveskilte. Reglerne fremgår af paragrafferne 81 - 85 i registreringsbekendtgørelsen, bek. nr. 651 af 16.6.2011.

Senest opdateret (Torsdag, 08. september 2011 21:52)

Læs mere…

 

Skatterådet bekræfter, at arbejdsgivers betaling af deltagergebyr, forplejning, løbetrøjer mv. i forbindelse med motionsløbet Eventyrløbet kan anses omfattet af praksis for skovtursarrangementer og dermed skattefrie for medarbejderne. Skatterådet bekræfter videre, at også de ansattes eventuelle ægtefælle/samlever samt børn kan deltage i sådanne skovtursarrangementer uden skattemæssige konsekvenser.

 

Senest opdateret (Torsdag, 24. marts 2011 07:35)

Læs mere…

 

Rod i regnskabet koster kassen

Resumé: En domsmandsret i Odense har idømt en 49-årig virksomhedsindehaver fra Fyn en bøde på ikke mindre end 1,25 mio. kr. Forvandlingsstraffen for bøden er fastsat til fængsel i 50 dage.

Sagen drejede sig om en virksomhed, der havde så meget rod i regnskabet, at SKAT blev unddraget knap 1,3 mio. kr. i A-skat, AM-bidrag og moms i 2005 og 2006.

Læs mere…

 

Skatterådet bekræftede, at kommunens medarbejderes deltagelse i motionshold, samt benyttelse af svømmehaller et skattepligtigt gode for de pågældende medarbejdere.

Skatterådet bekræftede ligeledes, at en indgåelse af en aftale mellem kommunen og B, hvor kommunen betale et grundgebyr på 8.500 kr. pr. år, samt et engangsgebyr på 8,25 kr. pr. medarbejder, indebærer at der er tale om et skattepligtigt gode for de ansatte.

Til gengæld fandt Skatterådet, at aftaler, som kommunen har indgået med diverse leverandører og som indebærer, at der gives en rabat ved køb af varer hos leverandørerne, ikke indebærer, at der er tale om et skattepligtigt gode for medarbejderne.

Skatterådet fandt heller ikke, at en ordning, hvor der gives gratis fysioterapi, zoneterapi, massage, kiropraktik og akupunktur til de ansatte over 55 år, anses for at være et skattepligtigt gode for de pågældende medarbejdere. Der lægges vægt på, at tilbuddet til medarbejdere over 55 år kun gælder i de tilfælde, hvor der er tale om arbejdsrelaterede skader eller gener, hvilket vurderes af den nærmeste leder, dvs. at der er tale om udgifter til forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader.

 

Senest opdateret (Torsdag, 24. marts 2011 07:34)

Læs mere…

 
Får du penge tilbage fra SKAT i 2013?
 
Meebox

Hosted by Meebox

Få et meebox webhotel:

Brug rabatkoden "nilgaard"
ved betaling og få
10% rabat